Nové oči oceněn jako "Budoucí hvězda 2016"Nové oči poskytuje zdravotnickým zařízením, s digitální řešení jako přenosné fundus kamery, bezdrátové HD chirurgické video aplikace, zdravotníkInformatizace Alřešenía atd.


Spříjmy z 164 milionů juanů, čistý zisk o více než 40 milionů yuanin 2015, nové oči byl oceněn jako "Budoucí hvězda v roce 2016" v NEEQ BUDOUCNOSTI STAR BILLBOARD 2016.